fbpx

”Nærmeste pårørende” er en ofte anvendt indsættelse – men hvem det er, afhænger af, om begunstigelseserklæringen er lavet før eller efter 1. januar 2008. Før den dato blev samlevende ikke anset for nærmeste pårørende, hvorfor en samlevende, man eksempelvis havde boet med i 20 år, ikke ville modtage pension eller forsikringsudbetalinger, som i stedet ville gå til ens børn.

Da lovændringen om indsættelse af samlevende blev lavet, mente man, at det ville være for omfattende at lade ændringen gælde for begunstigelseserklæringer lavet tidligere, hvorfor man sondrer mellem erklæringer før og efter 01.01.2008.

Du kan lave indsættelse med begrebet ”nærmeste pårørende” som i prioriteret rækkefølge vil medføre følgende:

Du kan også indsætte begunstigelsen med navns nævnelse og derefter bestemme relationen. Det kan være relevant, fx hvis det kun er ét af dine børn, du vil begunstige. Derimod kan ulempen være, at du ikke er opmærksom på at ændre, hvis du eksempelvis får endnu et barn. TestaViva vil løbende hjælpe dig med at være opmærksom på sådanne forhold.

Fradragsberettigede eller ikke-fradragsberettigede ordninger?

Hvem der kan indsættes som begunstiget, afhænger af, om ordningen er fradragsberettiget, eller om du har betalt skat af dine indbetalinger. Ved de ikke-fradragsberettigede ordninger, kan du indsætte, hvem du ønsker, venner, familie eller velgørende foreninger. Det er ofte ordninger som gruppelivsforsikringer og ulykkesforsikringer, der ikke er fradragsberettigede.

Er pensionen eller forsikringen fradragsberettiget, hvilket de fleste pensioner er, kan du enten begunstige din nærmeste pårørende eller en bestemt, navngiven person – du kan dog kun begunstige din ægtefælle/registrerede partner, din samlever, en eventuel fraskilt eller frasepareret ægtefælle, dine børn, børnebørn, oldebørn osv., eller dine stedbørn, deres børn, børnebørn osv.

Begunstiger du andre personer, betyder det, at du skal betale 60 pct. i afgift af værdien af pensionsordningen, på det tidspunkt du indsætter en sådan begunstiget. Derudover får du ikke fradrag for fremtidige indbetalinger. Ved udbetalingen vil dine efterladte skulle betale boafgift af udbetalingen.

TestaViva har valgt ikke at tilbyde en løsning, hvor du kan indsætte personer, der vil medføre de voldsomme økonomiske konsekvenser, som beskrevet ovenfor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *