fbpx

Hvem arver dig? – Single uden børn

Er du single og uden børn, vil din arv tilgå dine forældre. Hvis dine forældre ikke lever, arver dine søskende eller deres børn.

Når du er alene og ikke har børn, skal du være opmærksom på følgende:

 • Dine arvinger (undtagen forældre) skal som udgangspunkt betale 36,25% i arveafgift (den høje arveafgift).
 • Du er i den gruppe af danskere, der selv kan sikre, at dine arvinger kommer til at betale en lavere arveafgift.
 • Der er en større risiko for, at den danske statskasse vil modtage hele din formue i arv.
 • Du har ingen tvangsarvinger og kan derfor selv bestemme, hvilke arvinger du ønsker, og hvordan formuen skal fordeles

Vi guider dig sikkert igennem oprettelsen af dit testamente; du vil på den måde få den fulde forståelse af de valg og bestemmelser, som du skal tage for dine arvinger.

Dine legale arvinger i henhold til arveloven

Har du ikke oprettet et testamente, er det reglerne i arveloven, som afgør, hvem der arver efter dig, og hvor meget de arver. Da du ikke har en ægtefælle eller børn, ser arverækkefølgen således ud for dig:

 • Dine forældre er de nærmeste arvinger og arver halvdelen hver især.
 • Er den ene af dine forældre død, fordeles den halvdel, som den afdøde forælder skulle have modtaget, ligeligt mellem denne forælders børn (dine søskende og evt. halvsøskende).
 • Er begge forældre og eventuelle søskende gået bort, arver dine søskendes børn (dine niecer og nevøer).
 • Er der ingen niecer eller nevøer, er de sidste arvinger, som i henhold til arveloven betragtes som legale arvinger, dine bedsteforældre og derefter deres børn (far-/morbror, moster eller faster)
 • Er der ingen arvinger, der har overstående familierelation, og er der ikke oprettet testamente, går arven til staten. Det er derfor en god idé at lave et testamente, hvis du ikke ønsker, at statskassen arver dig.

Hvorfor skal jeg oprette testamente?

Som single uden børn har du ingen tvangsarvinger. Har du ikke oprettet et testamente, er det reglerne i arveloven, som afgør, hvem der arver efter dig, og hvor meget de arver. Fordelene ved at oprette et testamente, når du er single uden børn, er som følger:

 • Selvbestemmelse: Ved at oprette et testamente kan du bestemme, hvem arven efter dig skal gå til.
 • Undgå tillægsafgift med et testamente: Ønsker du at begunstige eksempelvis nevøer, niecer, søskende, venner m.v., vil alle skulle betale bo- og tillægsboafgift af arven. Du kan dog nedsætte afgiften ved at benytte den såkaldte “30%-løsning” – og samtidig støtte et velgørende formål, uden at de øvrige arvingers arv nedsættes.
 • Efterlad arv til en velgørende organisation: Du har også mulighed for at efterlade hele arven til en velgørende organisation, der ikke betaler arveafgift. Der findes hundredevis af almennyttige organisationer i Danmark, der kan modtage arv uden at betale nogen afgift.

Er du sikret juridisk?

Hos TestaViva kan du teste hvilke juridiske dokumenter du bør have. Tag testen og svar på enkelte spørgsmål omkring din livssituation for at blive klogere på hvilke juridiske dokumenter du bør have.