fbpx

Brevkassespørgsmål

Hej.

Jeg har en lejlighed, der ved seneste vurdering fra i år er vurderet til 1,5 millioner kroner. Jeg er single og har to sønner, og jeg har ingen gæld i øvrigt. Kan jeg på en eller anden måde give dem noget af lejlighedens værdi, mens jeg stadig er i live? Eller vil det være det samme blot at give det via testamente?

 

Svar fra juristen

Hej,

Det er jo altid dejligt at være i en position, hvor det er muligt at give ud af sin formue til sine nærmeste, mens man stadig er i live. På den måde når du også at se, at de får glæde af pengene.

Jeg forstår dig sådan, at du har mulighed for via din friværdi at optage en belåning, så du kan frigøre midler, så du kan overføre noget til dine børn. Det vil i hvert fald kunne være en fordelagtig måde at overføre skattefrie midler til dem på.

Det vil derimod ikke være en smart konstruktion at overføre mindre bidder af din lejlighed hvert år, da det vil blive spist op af omkostninger til tinglysning m.m.

Det er muligt at spare boafgifter ved at give gaver hvert år. Afgiftsbesparelsen kan i nogle tilfælde blive ret stor. I Danmark har vi et afgiftsniveau på arv, hvor ægtefæller betaler 0%, de nærmeste 15% (efter bundfradrag på 289.000 kr. i 2018) og 36,25% for højeste afgiftsklasse. Denne procentsats kan endda nedbringes væsentligt ved at betænke en velgørende forening. Det hjælper TestaViva automatisk med at sikre, når du laver testamente hos os.

Nu ved jeg ikke, om du kun tænker på dine sønner, men lad mig brede svaret lidt ud, og så vil du se, at dine penge hurtigt kan få ben at gå på. Du kan hvert år give gaver til visse af dine nære slægtninge, uden at gaverne medfører afgift eller skat, hverken for modtageren eller for dig. Du kan hvert år afgiftsfrit forære dine nærmeste et beløb, der pristalsreguleres. Det udgør 62.900 kr. i 2017 og 64.300 kr. i 2018, som du kan forære til:

Nu ved jeg det ikke er tilfældet for dig, da du skriver du er single, men for de, der er gift, gælder, at ægtefællerne hver for sig kan give hvert barn eller barnebarn eller oldebarn en årlig afgiftsfri pengegave på 62.900 kr. eller i alt 125.800 kr., hvorfor beløbet, der kan overdrages, bliver dobbelt så stort.

Desuden kan et ægtepar hver for sig forære børns ægtefæller, det vil sige svigerbørn – men ikke børnebørns ægtefæller – en afgiftsfri pengegave på op til 22.000 kr. om året (22.500 kr. i 2018), og dermed kan der foræres jeres barn og dets ægtefælle 169.800 kr. uden afgift eller skat i 2017.

Det opsummerede svar må derfor blive, at du kan ikke overdrage mindre bidder af din faste ejendom, da det vil blive spist op af omkostninger. Derimod kan du forsøge at optage lån i friværdien og udbetale disse midler til dine sønner i forhold til de afgiftsfri beløb ovenfor.

Overdrager du alene via et testamente, mister du dermed muligheden for de årlige afgiftsfrie overdragelser.

Jeg håber, at det besvarede dit spørgsmål – ellers er du meget velkommen til at kontakte os igen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *