fbpx

Boafgiftsklasser

Når du står til at arve et større beløb, skal du betale boafgift til staten. I folkemunde kaldes det fortsat en arveafgift, men i forbindelse med boafgiftslovens ikrafttræden den 1.7.1995 ophørte man med at benytte udtrykket. Den arv, du står til at modtage, kan i dag blive pålagt to afgifter, nemlig boafgift og/eller tillægsboafgift.

Afgiften afhænger af boets størrelse og af om, hvordan du var i familie med afdøde. På samme måde som arveloven opstiller tre arveklasser, er der også tre boafgiftsklasser, der er delt op i ægtefælleklassen, A-klassen og B-klassen:

Fakta om boafgift 2018

AfgiftsklasseArvingBundafgift
Ægtefælleklassen
Afgiftsfrie 0%
– Ægtefæller
– Registrerede partnere
– Visse organisationer med et almennyttigt formål
A-klassen
Boafgift 15%
– Børn, stedbørn og deres afkom
– Adoptivbørn og bortadopterede børn
– Samlever
– Forældre
– Fraseparerede eller fraskilte ægtefæller
289.000 kr.
B-klassen
Tillægsboafgift 36,25%
– Ikke almennyttige organisationer
– Søskende, nevøer og niecer
– Samlever, som har boet sammen med afdøde i mindre end to år
– Ubeslægtede arvinger
Fradrag af 15% boafgiften i tillægsafgiftsgrundlagt

Ægtefælleklassen: Afgiftsfrie 0%

Afdødes ægtefælle eller registrerede partnere skal ikke betale boafgift. Dette gælder dog ikke for papirløse samlevende, og de falder ind under den afgift, som A-klassen skal betale – dette forudsætter at man har boet sammen i mindst to år. Endvidere er almennyttige organisationer også fritaget for afgift.

A-klassen: Boafgift 15%

Denne klasse vedrører alle andre arvinger end efterlevende ægtefæller og alemnyttige organisationer, der er nærtbeslægtede. Også papirløse samlevende hører til denne klasse, hvis de enten har boet sammen i to år eller har/venter et barn sammen. Her skal der betales 15% i afgift efter bundfradraget. Bundfradraget ved beregning af boafgiften udgør 289.000 kr. pr. bo i 2018. Dette er ensbetydende med, at 289.000 kr. af afdødes værdier er uden afgift. Er boet mindre end bundfradraget, skal der ikke betales afgift. Bundfradraget fordeles forholdsmæssigt mellem den del af arvebeholdningen, hvoraf der skal betales boafgift på 15% og den del af arvebeholdningen, hvor der skal betales nedsat afgift.

B-klassen: Tillægsboafgift

En række arvinger skal også betale tillægsboafgift. Tillægsboafgiften skal betales af alle, der ikke direkte er fritaget for afgift. Arvinger, der er omfattet af denne klasse, er fjernere slægtninge, ubeslægtede, eller ikke-almennyttige institutioner. Dette er ensbetydende med, at den samlede afgift bliver ca. 36,25%. Dette skyldes, at tillægsboafgiften beregnes af restbeløbet efter der er beregnet boafgift. Ved beregningen af tillægsboafgift gælder der ikke noget bundfradrag.

En beregning af boafgift for arvinger i A-klassen

I det følgende vil der ske en beregning af arvens fordeling for arvinger i A-klassen. Arvinger i A-klassen betaler en boafgift på 15% af den del, der overstiger bundfradraget på 289.000 kr.

I dette eksempel sad afdøde i uskiftet bo med to livsarvinger, som falder ind under A-klassen. Afdøde efterlader en samlet en samlet nettoformue på 1.000.000 kr. Da afdøde sad i uskiftet bo, skal bundfradraget efter et uskiftet bo beregnes således, at bundfradraget bliver ganget med to. Dette skyldes, at bundfradraget ved beregning af boet sker pr. bo. Beregningen illustreres således:

Boets nettoformue: 1.000.000 kr.
To gange bundfradrag: 578.000 kr.
Til betaling af boafgift: 422.000 kr.
15% boafgift af 420.000 kr.: 63.000 kr.
Arv til fordeling ((422.000-63.000)+578.000)): 937.000 kr.
De to børn arver efter afgift hver: 468.500 kr.

Beregning af boafgift for arvinger i B-klassen

Arvinger i B-klassen skal udover at betale en boafgift på 15% af den del, der ovestiger bundfradraget også betale en tillægsafgift på 25%.

I dette eksempel er afdøde enlig. I sit testamente har han valgt at efterlade sin ven hele sin arv. Afdøde efterlader sig en nettoformue på 1.258.000 kr.

Boets nettoformue: 1.258.000 kr.
Minus bundfradrag: 289.000 kr.
Til betaling af boafgift: 969.000 kr.
15% boafgift af 969.000 kr.: 145.350 kr.
Nettoformue minus boafgift: 969.000 kr. – 145.350 kr.: 823.650 kr.
Tillægsafgift 25% af 823.650 kr.: 205.912,50 kr.
Vennen arver efter afgift og inklusiv bundfradrag: 906.737,50 kr.

Er du sikret juridisk?

Hos TestaViva kan du teste hvilke juridiske dokumenter du bør have. Tag testen og svar på enkelte spørgsmål omkring din livssituation for at blive klogere på hvilke juridiske dokumenter du bør have.