fbpx


Uanset om du anvender det billigste testamente, som du kan finde online, eller du går til en advokat og får oprettet et testamente, er der nogle forhold, som du skal være opmærksom på, når du laver et testamente.

1. Enighed

Opretter i et gensidigt testamente, anbefaler vi altid, at I taler om jeres ønsker/behov i fællesskab. Når I laver et gensidigt testamente, skal det afspejle fælles ønsker og ikke blot den enes. På den måde undgår I også, at I kort tid efter skal ændre i testamentet.

2. Spar

Boafgift for arvingerIndsætter du arvinger fra arveklasse 3, anbefaler vi, at du anvender den såkaldte 30%-løsning. Det er kort fortalt en måde, hvorpå du kan spare dine arvinger for en del af boafgiften til staten samtidig med, at du støtter et godt formål. Læs mere om 30%-løsningen her. Når du opretter et testamente på TestaViva, oplyser du relationen til de arvinger, som du indsætter – på den måde spørger vores system automatisk, om du ønsker at anvende 30%-løsningen i de tilfælde, hvor du har indsat en arving, hvor det er relevant.

3. Børnetestamente

Har du børn under 18 år, anbefaler vi, at du også indarbejder et børnetestamente i dit almindelige testamente. Kort fortalt er et børnetestamente din medbestemmelse om, hvem du gerne vil have skal have forældremyndigheden, hvis du går bort, før barnet er fyldt 18 år. Læs mere om børnetestamenter her. TestaVivas platform registrerer, hvis du har børn, som er under 18 år, og vil automatisk spørge, om du ønsker at indsætte et børnetestamente.

4. Særeje

Beskyt arven for dine arvinger. Du kan i et testamente bestemme, at arven til dine arvinger skal være deres særeje. På den måde skal de ikke dele arven med deres ægtefælle ved en evt. skilsmisse. Du kan også indsætte en sådan bestemmelse, selv om dine arvinger ikke er gift; så vil beskyttelsen blot gælde for et fremtidigt ægteskab. TestaVivas platform spørger automatisk, om du ønsker at bestemme særeje.

5. Børn uden økonomisk ansvarlighed

Er dit barn god til at bruge penge? Måske lidt for god. Så kan du i testamentet bestemme, at arven skal være båndlagt til eksempelvis barnet fylder 25 år. Ved 25 år har barnet nået en alder, hvor han/hun er lidt mere økonomisk bevidst. Igen spørger systemet automatisk, om du ønsker at båndlægge arven.

6. Tidligere testamenter

Har du et testamente fra tidligere, er det vigtigt at være opmærksom på, om du vil ændre det eller tilbagekalde det. Er der tale om fx en ny partner, skal I lave et nyt gensidigt testamente, hvor du tilbagekalder det gamle. TestaVivas platform spørger altid, om du tidligere har oprettet et testamente. Svarer du ja, skal du indtaste dato og sted for oprettelse. På den måde kommer der automatisk en tilbagekaldelse ind i dit testamente.

7. Uskiftet bo

I dag ser vi ofte ægteskaber, hvor der er ”dine og mine” børn. Børn skal som minimum have deres tvangsarv, når deres forældre går bort. Det kan man komme udenom, hvis de giver samtykke til uskiftet bo. Du kan nemt, sikkert og online oprette sådanne samtykkeerklæringer til uskiftet bo på TestaViva. Gyldighedskrav er, at børnene er myndige.

8. Pension og forsikring

Man tænker måske ikke så meget over det, men for mange mennesker gælder, at deres primære formue ligger i deres pensionsopsparinger. Disse opsparinger udbetales ikke efter arveloven, men efter begunstigelseserklæringer. Du kan nemt oprette og underskrive sådanne erklæringer på TestaViva.

9. Hilsen til arvingerne

Hos TestaViva har du mulighed for at afslutte dit testamente med en hilsen til dine efterladte. Her kan du med egne ord tage en sidste afsked, fortælle hvordan boet skal gøres op og meget mere.

10. Lav selv testamente

Ønsker du ikke at betale for et advokattestamente, kan du i stedet anvende TestaViva, hvor du nemt, hurtigt og sikkert kan oprette et testamente. Vi sikrer, at du får den rette testamenteskabelon, som opfylder dine ønsker. Du skal blot svare på et spørgsmål ad gangen og derefter fortæller vores system, hvilket testamente der passer til dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *