Alle ægtefæller bør overveje, om en ægtepagt kunne være relevant for dem!

Den danske formueordning betyder, at man automatisk får ”fælleseje” ved et ægteskabs indgåelse. Er dette ikke den rigtige formueordning for jer, kan I aftale en anden formueordning i en ægtepagt. En ægtepagt tilpasset jer kan give jer flere fordele:

  • Økonomisk sikkerhed
  • Bevare af relationen efter en skilsmisse
  • Stille hinanden bedre ved død

Bevar relationen

Ægtepagt er ofte et tabubelagt emne, når man snakker bryllup og ægteskab, fordi folk anser det for noget ikke-romantisk. Men man kan også se omvendt på det, fordi en ægtepagt netop kan være en mulighed for at drage omsorg for det venskab og den relation, I som ægtefæller har. En skilsmisse er ofte en kombination af knuste drømme og usikkerhed. Med en ægtepagt er grundlaget for en deling lagt, og det kan gøre det lettere at komme videre. Skænderierne kan ofte opstå, fordi man intet har aftalt. For hvem skal have bilen? Hvem skal have huset? Ved en skilsmisse vil det ofte være lettere at acceptere en fordeling, som man i sin tid selv var med til at bestemme. TestaViva vil gerne hjælpe jer med at få den ordning, der passer jer bedst, og derfor kan I vælge forskellige løsninger.

Fuldstændigt særeje

Særejet vil både gælde ved separation, skilsmisse og død. Dette vælges ofte af ægtefæller, som ønsker at begunstige særbørn så de arver mest muligt, uanset om far/mor er gift eller skilt, når de dør.

Skilsmissesæreje

Skilsmissesæreje medfører, at formuefællesskabet i et ægteskab fraviges og ægtefællerne derfor ikke skal dele deres formue ved en eventuel skilsmisse. For at få skilsmissesæreje anbefaler vi, at I laver en ægtepagt om kombinationssæreje, da denne ægtepagt har de bedste egenskaber fra fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje.

Kombinationssæreje

Ønsker I at begunstige hinanden bedst muligt, hvis ægteskabet holder, indtil den ene part dør, kan I vælge det ægtefællebegunstigende kombinationssæreje. Så træder særejet kun i kraft, hvis I bliver skilt, mens det bortfalder, hvis den ene part dør. På den måde sikrer I hinanden bedst muligt økonomisk i forhold til eventuelle særbørn.

Omfanget

Spørgsmålet, om hvorvidt alle ens aktiver skal være omfattet af særejet, er et vanskeligt, men vigtigt spørgsmål. Hvad der er rigtigt for jer, ved I kun selv. Men i tilfælde, hvor eksempelvis den ene ægtefælle ejer en virksomhed, kan delvist særeje eventuelt være det rigtige for jer, hvor I bestemmer særeje for ægtefællens virksomhed.

Formkrav

En ægtepagt skal tinglyses for at være gyldig. Det er derfor ikke nok, at I udarbejder en ægtepagt og underskriver den – den skal også sendes til tinglysning. TestaViva har gjort det nemt for dig som bruger, da vi guider dig hele vejen.

Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold

Læs om, hvordan den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold påvirker jer. Der er ikke tale om banebrydende ændringer, men visse muligheder for udvidelser i de aftaler, som man gyldig kan indgå mm. Derudover ser man en sproglig ændring, da fælleseje fremover bliver kaldt delingsformue.

Læs mere