Ægtepagt med kombinationssæreje - TestaViva

Ægtepagt med kombinationssæreje

Der er mulighed for otte forskellige kombinationssærejer. TestaViva har valgt at tilbyde den mest anvendte kombinationssærejetype. En ægtepagt om kombinationssæreje beskytter dig i tilfælde af skilsmisse og tilgodeser samtidig din ægtefælle, hvis du går bort. Det har også gjort den til den mest populære ægtepagtstype i Danmark.

Ægtefællebegunstigende kombinationssæreje vil medføre, at den længstlevende i større omfang vil være i stand til at blive i det fælles hjem, fordi der ikke skal udredes store summer til eksempelvis særbørn.

Det hjælper også den efterladte ægtefælle, så denne eksempelvis ikke er nødsaget til at hensidde i uskiftet bo – med de konsekvenser et sådant kan medføre. Den længstlevende vil ofte have mulighed for at skifte boet, netop fordi ægtefællen har modtaget en langt større andel af boet både i forbindelse med bodelingen (boslod) og efterfølgende arvelod – hvis der via testamente er indsat bestemmelse om at længstlevende arver mest muligt.

Den længstlevende har dermed mulighed for at leve livet videre uden at være underlagt reglerne om uskiftet bo.

Hvad betyder kombinationssæreje for os?

Hvis I ikke ønsker fælleseje i jeres ægteskab, kan I vælge at indgå en ægtepagt om kombinationssæreje. Det vil betyde, at I ikke skal dele jeres ejendele, hvis I bliver separeret eller skilt – skilsmissesæreje. Hvis den ene ægtefælle derimod går bort, vil længstlevendes formue blive fuldstændigt særeje, mens den afdøde ægtefælles formue vil blive formuefællesskab og dermed skal bodeles – deraf navnet kombinationssæreje. Det betyder, at længstlevende ægtefælle vil modtage mere, end hvis der ikke var indgået en ægtepagt om særeje.

Gå til Ægtepagt