5 misforståelser om fremtidsfuldmagt - TestaViva

5 misforståelser om fremtidsfuldmagter

Hvem må købe fødselsdagsgaver for dig, hvis du en dag ikke selv kan? Og hvem skal stå for at betale dine regninger og hente din receptpligtige medicin på apoteket?

Det er umiddelbart spørgsmål, der kan være svære at forholde sig til, før de bliver relevante. Men livet går sin gang, og det er desværre ikke altid, at det går som planlagt. Det kan derfor skabe ro i sindet, hvis du har taget stilling til, hvem der må træde til som hjælpere, hvis du en dag kommer ud for et uheld eller får en uforudsigelig sygdom. En måde at tage stilling på er ved at oprette en fremtidsfuldmagt.

Kun 2 ud af 100 danskere har taget stilling til deres fremtid. Det er en lav procentdel, og hos TestaViva oplever vi desværre ofte, at det skyldes, at de færreste kender til fremtidsfuldmagter, hvorfor en fremtidsfuldmagt er vigtig, og hvilke konsekvenser det kan få, hvis man ikke har lavet en.

Derfor har vi nedenfor opstillet fem af de hyppigst forekomne misforståelser, vi møder om fremtidsfuldmagter.

Opret en fremtidsfuldmagt Læs mere om fremtidsfuldmagter

“Vi har et godt og tæt forhold i familien, så vi hjælper hinanden – derfor behøver jeg ikke en fremtidsfuldmagt”

Denne tanke møder vi ofte hos vores klienter – men det er også en tanke, som fejlagtigt giver falsk tryghed. 

Dem, der står dig allernærmest, er oftest også dem, der kan gøre dig allermest sårbar. Et godt sammenhold i familien er naturligvis en stor styrke, fordi man i de svære perioder hjælper hinanden og holder sammen. Rent juridisk er det dog desværre ikke så sort og hvidt. Hvis du er pårørende til en person, der ikke længere kan varetage sine egne interesser, bliver du ikke automatisk værge for vedkommende – heller ikke selvom du er nærtstående familiemedlem, f.eks. en ægtefælle eller et barn. Det er derfor vigtigt, at du får oprettet en fremtidsfuldmagt, mens du stadig er sund og rask. Står du uden en fremtidsfuldmagt, skal dine nærmeste pårørende søge om værgemål hos Familieretshuset; en proces, der kan tage op til et år. Den lange sagsbehandlingstid kan være en stor belastning for dine pårørende, som i forvejen befinder sig i en følelsesladet situation, og som mest af alt bare ønsker at kunne hjælpe.

Sørg derfor for at få oprettet en fremtidsfuldmagt, inden det er for sent – og hjælp dine nærmeste og dig selv. 

“En fremtidsfuldmagt er det samme som et testamente”

Vi oplever ofte, at en fremtidsfuldmagt forveksles med et testamente. Det er det ikke. Fremtidsfuldmagt og testamente er to vidt forskellige dokumenter, og det er vigtigt at kunne adskille dem. 

I et testamente tager du stilling til, hvad der skal ske med dine ejendele og formue, når du går bort. Det er altså først, når du er gået bort, at testamentet bliver aktuelt. En fremtidsfuldmagt er derimod kun aktuel, mens du stadig er i live. Derudover indeholder en fremtidsfuldmagt andre forhold, du skal tage stilling til, end et testamente. Fremtidsfuldmagten oprettes med henblik på at bestemme, hvem der må hjælpe dig, samt hvad de må hjælpe med, hvis du en dag får brug for det. Det er derfor vigtigt at vide, at en fremtidsfuldmagt ikke blot er et supplement eller et alternativ til et testamente. Det er et juridisk dokument, som anbefales til alle over 18 år.

“Det er kun ældre eller demente mennesker, der har brug for en fremtidsfuldmagt”

Denne myte er blandt de største misforståelser om fremtidsfuldmagter. Det er nemlig en misforståelse, som er med til at gøre os blinde ift. livets uforudsigeligheder. 

Visse former for sygdomme opstår ofte, i takt med at vi ældes, herunder bl.a. demenssygdomme. Derfor er det vigtigt at få oprettet en fremtidsfuldmagt, inden en sådan sygdom skulle indtræde. Det er dog ikke ensbetydende med, at demens og andre aldersbetingede sygdomme er de eneste tilfælde, hvor en fremtidsfuldmagt har relevans – langt fra endda. 

Vi kender ikke dagen i morgen. Hvem ved, om bilisten overser dig i morgentrafikken og ufrivilligt ender med at inddrage dig i et færdselsuheld, som får alvorlige følger? En fremtidsfuldmagt skal ses som en forsikring; vi håber aldrig, at du får brug for den, men den vil gøre en verden til forskel, hvis du skulle komme ud for en ulykke eller blive ramt af sygdom – og så er det i øvrigt en stor tryghed for dig selv og dine nærmeste.

“Jeg har jo allerede en fuldmagt til min partners konti – det er vel nok”

Måske har du hørt om diverse andre fuldmagter, herunder dem, der kan gives til administration af din partners bankkonti. Hos TestaViva oplever vi en generel tendens til at tro, at en sådan fuldmagt dækker over alle de samme forhold som en fremtidsfuldmagt. Det er dog ikke korrekt.

En fuldmagt til din partners bankkonti kan helt sikkert være en stor hjælp, men den er ikke det samme som en fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt dækker både personlige og økonomiske forhold. En fremtidsfuldmagt giver en fuldmagtshaver lov til at repræsentere dig som person og varetage dine interesser. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at din partner blot har adgang til dine bankkonti og omvendt, og at I har en delvis økonomisk fuldmagt. Vil du være sikker på, at det er din partner, der varetager dine interesser, hvis du bliver syg eller kommer ud for et uheld, så skal du lave en fremtidsfuldmagt.

“Vi er jo gift og har fællesøkonomi, så det er slet ikke nødvendigt med en fremtidsfuldmagt”

Sidst men ikke mindst en misforståelse, som er vigtig at få belyst.

I har måske delt hele livet sammen og hjulpet hinanden i tykt og tyndt. I har måske endda fællesøkonomi. Hvorfor skal I så pludselig have en skriftlig tilladelse for at kunne fortsætte med dette? Det undrer mange, og det kan vi faktisk godt forstå. 

Problemet er, at hvis der opstår en situation, hvor du er ude af stand til selv at tage fornuftsmæssige beslutninger, skal der gives en tilladelse til, at en anden person kan tage over. Din ægtefælle får ikke automatisk fuldmagt, blot fordi I har delt det meste af livet sammen. Selvom I har fællesøkonomi, er det nødvendigt med en fremtidsfuldmagt, der dækker over varetagelsen af dine personlige og øvrige økonomiske forhold. Denne fuldmagt kan kun gives af dig selv, og kun mens du stadig er ved dine fulde fem.

Vores råd til dig er derfor:

Sørg for at få oprettet en fremtidsfuldmagt, mens du er sund og rask. Ingen ved, hvad morgendagen bringer, men én ting er sikkert – du gør dig selv og dine nærmeste en stor tjeneste ved at oprette en fremtidsfuldmagt.

Opret en fremtidsfuldmagt Læs mere om fremtidsfuldmagter